LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

 Đ/c: Tô Viết Hiệp

                Phó Bí Thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyên     

 

Đ/c: Nguyễn Trọng Đoan  

Ủy viên BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyên     

 

Đ/c: Ma Quý Đôn

Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyên

  

 THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN  

 

1- Đ/c Chẩu Trung Kiên, Chánh Văn phòng HĐND và UBND 

2- Đ/c Nguyễn Vĩnh Thái, Trưởng Công an huyện

3- Đ/c Lê Minh Phương, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện

4- Đ/c Lê Văn Tú, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường 

5- Đ/c Bùi Quang Tạo, Trưởng phòng Nội vụ

6- Đ/c Vi Văn Chung, Trưởng phòng Tài chính, Kế hoạch

7- Đ/c Nguyễn Quốc Luân, Trưởng phòng LĐTB&XH

8- Đ/c Ma Thị Quyên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 

9- Đ/c Quan Bích Luyên, Chánh Thanh tra huyện

10- Đ/c Bàn Văn Hà, Trưởng phòng Y tế 

11- Đ/c Hoàng Hùng Chảnh, Trưởng phòng Dân tộc

12- Đ/c Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng Kinh Tế - Hạ tầng

13- Đ/c Hoàng Minh Đăng, Trưởng phòng Văn hóa- thông tin

        14- Đ/c Vi Ngọc Quý, Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn

        15- Đ/c Lý Văn Dương, Trưởng phòng Tư Pháp